"...Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności Komornik podlega orzeczeniom Sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego przy którym działa." Ustawa o Komornikach Sądowych Art. 3,1

Kontakt

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Sławomir Rutkowski

Kancelaria Komornicza w Szczecinie

71-684 Szczecin, ul. Obotrycka 14 b, pok. 115

email :   kancelaria@komornikwszczecinie.eu

tel (91) 4214940

fax (91) 4218592

Kancelaria przyjmuje interesantów :

poniedziałek, środa, czwartek: w godzinach 7.30 - 15.30

wtorek: 7.30-17.00

piątek: 7.30-14.00

Dyżur komornika :   wtorek 10.00 - 17.00

Wpłaty w sprawach proszę dokonywać na rachunek kancelarii lub osobiście w kancelarii komorniczej:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA    24 20300045 1110 0000 0410 8690

Przy wpłatach należy podawać sygnaturę sprawy oraz dane osoby wpłacającej.

 

Inspektor ochrony danych osobowych: tel. 880 443 072.

Published on  31.12.2018