"...Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności Komornik podlega orzeczeniom Sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego przy którym działa." Ustawa o Komornikach Sądowych Art. 3,1

Do pobrania

Komornik może wszcząć i przeprowadzać egzekucję pod warunkiem doręczenia przez Wierzyciela:

- oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

- dostarczenie wypełnionego wniosku egzekucyjnego


Wnioski w formacie *.doc

 

Wnioski w formacie *.pdf

Published on  11.01.2019